Kumla bostäder

Uthyrning i andra hand

Godkänns i följande fall:

  • Studier
  • Arbete på annan ort

En förutsättning för att lägenheten ska få hyras ut i andra hand är att andrahandshyresgästen godkänns av Kumla Bostäder.

Möjlighet att hyra ut i andra hand gäller max 12 månader och ska vara godkänt av Kumla Bostäder.