Kumla bostäder

Om Kumla Bostäder

Bolagets samtliga aktier ägs av Kumla kommun.

Kumla Bostäder har som inriktning att förvärva, förvalta, bygga, och försälja fastigheter i Kumla kommun.

2016

 

Antal anställda:

36

Antal lägenheter:

2 267

Bostadsyta:

154 727 kvm

Antal lokaler:

155

Lokalyta:

13 015 kvm

Uthyrningsgrad:

99,9%

Nettoomsättning:

170 835 tkr

Årets resultat:

- 6 684 tkr

Soliditet:

8,8%

Oragnisationsnummer:

556477-1359