Kumla bostäder

Tack för att du var med!

Det hjälper oss bli en ännu bättre hyresvärd

Nu är vår hyresgästenkät avslutad. Vi har fått in massor av synpunkter som kommer att hjälpa oss att bli ett bättre bostadsbolag. TIll dig som deltog - tack för hjälpen!
Det totala betyget från enkäten ligger högt, det är vi stolta och glada över.

Vi kommer under året presentera de åtgärder som vi vidtar tack vare era synpunkter och åsikter. Vi arbetar ständigt med att bli bättre!

Arbete med åtgärder fortsätter, status 7/9-2017

Innan sommaren gjorde vi en djupdykning i alla svaren som vi fått in av våra hyresgäster och sammanställde det i totalt 120 åtgärdspunkter! Alla är inte genomförbara på grund av olika anledningar så nu jobbar vi med att ta fram de förslag på åtgärder där flest hyresgäster får nytta av vår insats.

Vi har sett att tryggheten är en punkt som ni hyresgäster är bekymrade över och många känner sig inte trygga i sitt område eller bostadshus där man bor. Därför tittar vi nu på belysningen i områden, källare och på våra vindar samt ökar upp ronderingen på dessa platser med regelbundna veckovisa besök av vår personal.

För att öka trivseln med dina grannar fokuserar våra områdesansvariga, Tomas och Nicklas, på en rad trapphusmöten där man träffas i trapphuset under enklare former. Håll utkik efter inbjudan till just din trappuppgång.

Vi har dessvärre sett att många av våra miljörum är i dålig ordning och det vittnar även resultatet från hyresgästundersökning om. Miljögruppen har därför omarbetat och tagit fram en förenklad miljöguide som under september delas ut till samtliga hushåll. Läs den noga och våga fråga oss om du är osäker på hur du återvinner dina sopor på bästa sätt!

Det kommer att bli lättare att få tag på oss! Vi kommer, i samband med flytten till vårt nya kontor (26/10), utöka våra telefontider för kundtjänsten från dagens 13,5 timmar till 37 timmar!

Under september månad kommer miljögruppen gå runt i samtliga områden och inventera buskar, träd och gemensamhetsytor. Det har kommit in önskemål om fler papperskorgar och bänkar vilket de så klart tittar extra på under miljövandringen!

Belysningen i Prästgårdsskogen kommer att ses över, både utomhus och i källarna. De tidsinställda ytterdörrarna kommer att få ny stängningstid (information kommer när detta sker till varje enskild hyresgäst).