Kumla bostäder

Besöksparkering

Besöksparkering – endast för besökande

Besökare till våra bostadsområden har ibland svårt att hitta en ledig parkeringsplats. Det beror för det mesta på att hyresgästerna i våra områden använder dessa platser, vilket inte är meningen.

 

Därför har vi tvingats införa en avgift på vissa besöksparkeringar med förhoppningen att det ska bli lättare för besökare att hitta en p-plats. Avgiften är 2:-/timme och max 20:-/dygn. Avgiften betalas med mynt eller betalkort i de automater som finns vid besöksparkeringarna.

 

Idag har vi betalparkering i Klockarbacken, Willéngatan, Kvarnparken och Konvaljgatan. Parkeringen i Kvarnparken ligger mellan fastigheterna Kvarngatan 19 och 21.