Kumla bostäder

Skydda dig och dina
grannar mot brand

Blockera inte trapphuset

Ställ inget brännbart i trapphuset

Trapphusen är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som tidningar, kartonger och barnvagnar.


Håll vind, källare och garage låsta

Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder. Lås alltid dörren efter dig.

Blockera inte trapphuset

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Obrännbart material får bara förvaras där om det inte hindrar framkomligheten. Rådgör med din områdesansvarig.

Stäng in branden

Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

läs mer på Nerikes Brandkårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skydda dig och dina grannar mot brand

Checklista - är ditt hem säkert