Kumla bostäder

Flytta hemifrån

Tips till dig som ska flytta hemifrån


Konsumentverket och andra myndigheter har tagit fram en broschyr med information om vad du bör tänka på när du flyttar hemifrån, vilka konsekvenserna blir om du har en trasslig ekonomi och hur du ska göra för att undvika att hamna i ekonomiska problem.

Läs också Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna" som finns att ladda ner på Konsumentverkets webbplats.