Kumla bostäder

Grillning

Att tänka på vid grillning

När det är sommar och fina kvällar är det trevligt att grilla. Du som är hyresgäst hos oss bör dock tänka på vissa regler som gäller för samtliga hyresgäster hos oss.

Den bästa platsen för att grilla är på den gemensamma gården. Finns det ingen gemensam gård eller om den saknar grillmöjligheter gäller följande:

Hyreshus med balkong: endast el-grill är tillåtet
Uteplats med andra hyresgäster ovanför: endast el-grill är tillåtet
Uteplats utan andra hyresgäster ovanför: valfri grill (kol, gasol, el)

Att tänka på vid grillning:

Grilla med försiktighet och placera alltid grillen minst en meter från husväggen.
Ha en brandsläckare nära till hands, eller åtminstone en hink med vatten.
Om du tillhör de som kan använda vanlig grill, tänd den med el-tändare. Undvik tändvätska och T-röd.
Töm inte ut askan ur grillen förrän dagen efter så att det är helt säkert att glöden slocknat.

Vi uppmanar alla hyresgäster att följa dessa trivselregler. Dels ur brandsynpunkt men också för trivseln då grillning kan skapa mycket rök och matos.