Kumla bostäder

Studsmatta

Ditt ansvar

Vi vill att alla boende ska ha en trivsam och rolig sommar. Samtidigt har vi till vissa delar ett ansvar för att detta sker på ett tryggt och säkert sätt. För att förebygga olyckor med lekutrustning som studsmattor och drunkningstillbud i badpooler vill vi förtydliga ansvaret kring detta.

Uppställning på allmän eller gemensam mark

Som markägare är Kumla Bostäder ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, bad­pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, d.v.s. marken mellan husen. Detta oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller ej. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta.

Det är därför inte tillåtet att ställa studsmattor eller pooler på gemensam mark. Om sådan anträffas kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning.

Uppställning på egen förhyrd mark (tomt)

Om du som hyresgäst vill ha en pool, studsmatta eller liknande på din förhyrda mark, d.v.s. tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig för detta.