Kumla bostäder

Trapphusstädning

Så håller vi rent i ditt trapphus

Sedan några år tillbaka har vi egen personal som städar samtliga trapphus och entréer i våra fastigheter. Det är Anna-Karin, Jimmy, Anna, Emy, Omar, Mohammed, Tobias och Mats som sköter städningen.

Varannan vecka städas hela trapphusen och varannan vecka städas det som anses behövas. Entréplanen städas varje vecka!

Du som hyresgäst kan hjälpa oss i vårt arbete genom att hålla trapphusen rena från barnvagnar, cyklar, rullatorer mm, det underlättar jättemycket om det är tomma ytor! Och inte minst viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt.


Emy och Anna i ett av våra trapphus