Kumla bostäder

Underhåll

Påverka din hyra och underhållet av lägenheten

Vårt “Hyresgäststyrda underhåll” ger dig möjlighet att välja tidpunkt för målning och tapetsering samt golvläggning i din lägenhet. Väljer du att vänta med underhållsåtgärder får du en hyresrabatt. Varianterna på det “Hyresgäststyrda underhållet” får du information om när du blir hyresgäst hos oss. Valfriheten är ett sätt att öka trivseln i boendet. Du får ett ökat inflytande som gör ditt boende mer personligt.