Kumla bostäder

Nu finns individuell
vattenmätning i alla våra bostäder

- nu kan du själv påverka dina vattenkostnader

Med individuell vattenmätning betalar du endast för det vatten du använder. Förr ingick vattenkostnaden i hyran. Numera är kostnaden för din lägenhet uppdelad i två delar; en för hyra, en för vatten.
I din bostad finns upp till tre mätare för individuell mätning. Varje mätare läses av varje månad. Har du fler mätare slås förbrukningen från samtliga mätare ihop. Förbrukningen och kostnaden redovisas på din hyresavi.

Hur mycket vatten du förbrukar handlar mycket om vanor och hur stort ditt hushåll är. Med individuell mätning kan du påverka dina vattenkostnader. Genom att till exempel minska duschtiden från 15 till fem minuter sparar du sex kronor per dusch.

Mer information om vattenförbrukning i hushåll finns på www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.energimyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Vi är med dig - hela vägen hem.