Kumla bostäder

Vårt miljöarbete

Miljöåtgärder i stort och smått

Kumla Bostäder vill gärna bidra till energisparande och klimatförbättrande insatser. Därför genomför vi kontinuerligt olika åtgärder för att till exempel minska energiförbrukningen och ge våra hyresgäster möjlighet att källsortera.

Energibesparing

Vi jobbar ständigt med förbättring och är nu med i SABOs Klimatinitiativ ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent (basår 2007).

Mellan åren 2007-2017 pågick SABOs Skåneinitiativ vilket genererade i att vi lyckade sänka vår energiförbrukning med 12,4 %.

Källsortering

Med några få undantag har alla våra hyresgäster möjlighet att källsortera i miljörum. Det finns kärl för ett stort antal fraktioner. Kompostering lämnas på avsatt plats.

Markbehållare för restavfall

På många ställen finns nergrävda markbehållare för restavfall utanför miljörummen.Det avfall som återstår efter att du sorterat kastas i markbehållaren.

Individuell vattenmätning

Vi inför individuell mätning av vattenförbrukning. Systemet finns idag i 1800 av våra lägenheter. På sikt kommer alla lägenheter att få individuell vattenmätning.

Temperaturgivare

I samband med att vi inför individuell vattenmätning installerar vi temperaturgivare som gör att vi kan följa innertemperaturen i alla anslutna lägenheter. Temperaturgivarna ger oss viktig information för hur vi ska styra värmen i lägenheterna.

Elbilar

Personalen i våra bostadsområden använder elbilar i de flesta fall. 

Nybyggnation

Vid nybyggnation bygger vi energieffektivt och installerar vitvaror och annan teknisk utrustning som förbrukar så lite energi som möjligt med bibehållen effekt.

Miljörum

I våra miljörum har du möjlighet att sortera ditt avfall. Det du kan sortera är - metallförpackningar, tidningspapper, färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, batterier, lysrör, glödlampor, småelektronik samt komposteringsbart avfall. Att sortera rätt behöver inte vara varken svårt eller tidskrävande. Den tid du lägger ner är försumbar för dig men ovärderlig för miljön.

Det som inte går att återvinna blir restavfall som förbränns och bidrar till bland annat uppvärmning av våra bostäder.

Vi tar ut en städavgift på 500 kr för felaktigt placerat avfall.

Tillsammans kan vi skapa en bättre miljö! Läs mer om hur du enklast sorterar ditt avfall i vår Miljöguide.