Kumla bostäder

Funktionskontroll - OVK

För en bra ventilation!

För att inomhusklimatet ska vara trivsamt och hälsosamt, krävs det att ventilationen i huset fungerar som det är tänkt. I vissa hus finns endast självdrag, medan andra har både till- och frånluftsventilation. Oberoende av vilken typ av ventilation som finns, utförs kontroll av ventilationssystemet med jämna intervaller. Ventilationskontrollen är reglerad i svensk lag och information från senast utförda kontroll finns i trapphusen.

Som hyresgäst kan du vara med och förbättra inomhusklimatet genom att vara noga med att hålla alla tilluftsventiler öppna. Luft sugs ofta ut ur lägenheten genom kökskåpan och badrummet, vilket gör att ny luft måste in i lägenheten. Om alla ventiler är stängda ökar risken för drag från fönster och från trapphuset (genom brevinkastet).