Kumla bostäder

Grovsopor

Hämtning av grovsopor en gång i månaden

Sista torsdagen varje månad har du möjlighet att lämna grovsopor. Kravet är att du som hyresgäst först ringer och informerar oss om att du vill ha hämtat, ring - 019-58 88 00.

Under 2017 kommer grovsophämtningen att ske följande dagar: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 30/5, 29/6, 27/7, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11 och 28/12.

Tänk på att vi alla är med och delar ansvaret för hur det ser ut i och runt våra miljörum. Vi får ökade kostnader om miljörummen inte sköts. Det påverkar i slutänden din hyra.
Vi tar ut en städavgift på 500 kr för felaktigt placerat avfall.

Tack för att du källsorterar!

Som hyresgäst hos oss kan du även utnyttja Kumla Kommuns grovsophämtning två gånger/år (vår och höst). Du får meddelande med post om aktuella dagar några veckor före hämtningen.