Kumla bostäder

Stor satsning på miljöinformation

Miljöinformatörer sprider kunskap om
kompostering och matavfall

Kompostering av matavfall är Kumla Bostäders nästa steg inom källsortering. Våra fyra miljöinformatörer sprider kunskap om kompostering och matavfall. De delar ut den bruna påsen och behållaren som krävs för att kompostera på rätt sätt.

Miljöinformatörerna pratar flera språk; somaliska, arabiska, engelska och svenska.
De knackar dörr och delar personligen ut kompostpaketet och en miljöguide om källsortering.

Vi gör en stor satsning för att nå ut med informationen på rätt sätt. Vi har sett att informationen om källsortering inte alltid når fram på grund av språksvårigheter. Därför pratar våra miljöinformatörer tillsammans flera språk.

Hittills är 500 lägenheter igång med kompostering, varav drygt 330 i Klockarbacken.

Sedan mitten på oktober 2014 är den här kvartetten en välbekant syn på Klockarbacken och därefter i övriga bostadsområden. Sedina Smajic, Marie Karlsson,Omar Hassan Wardheere och Mohammed Elfares är miljöinformatörer som sprider kunskap om kompostering och matavfall.

Från och med april 2015 har Sedina Smajic och Marie Karlsson slutat hos oss.