Kumla bostäder

Sorteringsguide

Vad kan du sortera?

Alla kan lära sig att sortera rätt. Här nedan har du en enkel guide som visar hur du sorterar rätt. Vi vill lämna en bra och sund miljö till kommande generationer. Vi vill dra vårt strå till stacken genom att underlätta sorteringen och gör det genom att skapa enkla och smidiga system som hjälper till att förenkla sopsorteringen för våra hyresgäster. Tillsammans kan vi skapa en bättre miljö, klarar vi det ger vi våra barn en sundare miljö att leva i.

Komposteringsbart

Här sorterar du alla matrester och hushållspapper, tepåsar etc. Särskilda kompostpåsar ska användas eftersom de bryts ned. Matrester som du samlar i kompostpåse används till gödningsmedel vilket innebär att det naturliga kretsloppets sluts. Allt komposterbart material skickas vidare till större komposteringsanläggningar. Där behandlas det och omvandlas för att bland annat utvinna fordonsgas.

Förpackningar av plast

Här kastar du plastflaskor, plastburkar, plastdunkar, gladpack, plastpåsar, plastkassar etc. Skölj gärna förpackningarna innan de slängs i behållaren i miljörummet eller i kommunens återvinningsstation.

Det insamlade plasten återanvänds vid tillverkning av t ex papperskorgar, skateboardbrädor, plasthinkar eller liknande.

Råmaterial till hårdplast är olja. Genom återanvändning minskar behovet av att utnyttja naturresursen olja.


Förpackningar av papper

Här sorterar du tidningar, reklamblad och liknande.

Kanske är dagstidningen du läser idag dina gamla kastade tidningar som återvunnits och blivit nytt papper. Dina gamla tidningar har också blivit toalettpapper eller kartonger. Genom att återanvända återvunnit papper sparas mycket energi. I mer än 50 år har det samlats in tidningspapper.


Förpackningar papper och kartong

Här sorterar du förpackningar som till 50 procent är tillverkade av papper. Mjölpåsar, mjölk- och gräddförpackningar, flingpaket etc och större förpackningar. Här kan du även slänga din papperskasse.

Skölj gärna ur och vik ihop förpackningen innan den slängs.

Det insamlade materialet återanvänds för att tillverka t ex wellpapp eller som ytskikt vid tillverkning av gipsskivor.


Förpackning färgat och ofärgat glas

Här sorterar du förpackningar av glas. Glas är ett material som går att återvinna hur många gånger som helst. Var noga med att lägga det färgade glaset och ofärgade i respektive återvinningskärl. Ta bort lock och korkar. Dessa läggs i kärlen för plast respektive metall.

Övrigt glas som dricksglas, speglar, porslin läggs i restavfallet. Glödlampor innehåller bly och ska hanteras som farligt avfall.

Återvunnet ofärgat glas används för tillverkning av nya glasförpackningar. Av färgat glas tillverkas också glasfiberisolering.

Förpackningar av metall

Här sorterar du ursköljda och torra förpackningar som konservburkar, kapsyler, helt tomma sprayflaskor.

Den insamlade metallen smälts ned och återanvänds vid tillverkning av t ex nya metallförpackningar, motordelar och mycket annat. Genom återvinningen sparar vi stora mängder energi som annars skulle ha krävts för utvinningen av nya metaller ur jorden.

Metall är det återvinningsmaterial som ger störst effekt på miljön. De svenska konsumenterna samlar förhållandevis små mängder metallförpackningar för återvinning. Det är klart att vi kan bli bättre!

Restavfall

I markbehållaren för restavfall lägger du allt som inte hör hemma på något annat ställe. Till ex. kuvert, porslin, keramik, cigarettfimpar, snus, tuggummi, skor, bindor, blöjor, kattsand, textilier, dammsugarpåsar.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas lösningsmedel, kemikalier, oljor, färger, lysrör, lågenergilampor, bilbatterier, bekämpningsmedel. Gäller även frityr/matolja/olivolja som hälls i plastdunk, max 5 liter. Farligt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral.

Läkemedel

Läkemedel lämnar du på Apoteket. De har egna påsar som ska användas.


Grattis! Nu har du gjort en stor nytta för miljön!