Kumla bostäder

Bli en återvinnare

5 minuter om dagen - mer krävs inte

Här får du tips på hur du enkelt hanterar dina förpackningar innan du går till miljörummet. På så vis tar förpackningarna mindre plats och vi slipper dålig lukt.

1 RENGÖR

Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka. Förpackningarna har en lång väg till återvinningen och det är därför viktigt att det inte finns matrester och liknande som luktar illa och är ohygieniskt.

2. SEPARERA

Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

3. PLATTA TILL

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både under diskbänken och i miljörummet. Låt plast- och metallförpackningarna ligga lösa i behållaren, de ska eftersorteras ytterligare innan det är dags för återvinning.

4. SORTERA

Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.