Kumla bostäder

Biogas omvandlas till fordonsgas

På 1 000 bananskal kan du köra 100 kilometer

Biogas är ett förnybart bränsle som huvudsakligen består av metangas vilket framställs genom rötning av restprodukter som till exempel matavfall.

För produktion av biogas kan kommunens matavfall och lokala grödor utnyttjas och man slipper därför långa transporter.

En liten brun hushållspåse med 1,5 kilo matavfall räcker till att köra en personbil 1,7 kilometer om man räknar med att bilen drar 0.8 liter bensin per mil.

Ett ton matavfall ger 33,7 kubikmeter biogas vilket motsvarar 37 liter bensin.

Biogas är bättre för miljön än bensin då det är ett förnyelsebart drivmedel som inte har någon påverkan på växthuseffekten. Det blir också betydligt mindre farliga utsläpp av kväveoxider, kolmonoxid med mera när man kör på biogas.

Källa: Karlskoga Miljö & Energi