Kumla bostäder

Antal boende i lägenhet

Begränsningar och undantag


Kumla Bostäder har i flera lägenheter uppmärksammat att antalet boende i lägenheten är så många att boendet blir för trångt.

Regeln om hur många som får bo i en lägenhet införs med avseende på:

förhindra osunda boendeförhållanden med för trångt boende i en lägenhet
förhindra osunda boendeförhållanden för kringboende
våra hyresgäster ska ha ett bra boende med hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter och utrymnings säkerhet tillgång till förråd och tvättstugor

Följande begränsningar gäller:

1 RoK < 48 m² maximalt tre personer
2 RoK < 70 m² maximalt fyra personer
3 RoK < 90 m² maximalt sex personer
4 RoK < 100 m² maximalt åtta personer
5 RoK < 120 m² maximalt tio personer.

Undantag som får bedömas från fall till fall:

familj med många barn och lägenheten är större än normalt
tillkommande egna barn under boendetiden
tillfälliga besökare under kort tid, ca 1 vecka.

Åtgärder:

Om fler personer bor stadigvarande eller tillfälligt under längre tid ska följande åtgärder vidtas:

ta upp diskussion med de boende om att hyra en större lägenhet
förslå att de boende hyr egen lägenhet/er
avhysning av samtliga boenden