Kumla bostäder

Byte av lägenhet

Regler för direktbyte av bostad

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är heller inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Kumla Bostäder.

Ett direktbyte måste alltid godkännas av Kumla Bostäder.

Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet (t ex studier eller arbete på annan ort, hyresnivå eller behov av mindre/större bostad) kan Kumla Bostäder neka byte. Båda parterna måste vara godkända enligt Kumla Bostäders uthyrningspolicy. En förutsättning för att bytet ska kunna ske är att hyresgästen bott minst 6 månader i lägenheten som bytet avser.

Om oriktiga uppgifter lämnas vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp av Kumla Bostäder enligt hyreslagen § 42.

Garage eller parkeringsplatser ingår inte i direktbyte.

Så här gör du för att genomföra ett direktbyte:

Fyll i vår blankett för direktbyte och lämna den till Kumla Bostäders kundtjänst. Både parter ska fylla i blanketten.

I samband med bytet nollställs dina köpoäng.