Kumla bostäder

Kösystem

Presentation av lediga lägenheter sker på Mina sidor

Presentation av lediga lägenheter sker på KBAB:s hemsida.


Fördelning sker efter kö poäng. Sökande och som har registrerat sig, får en
poäng per kö dag. Alla måste registrera sig som sökande för att få kö poäng
oavsett om du bor hos Kumla Bostäder eller är ny kund. Poängen är personliga
och kan inte läggas samman med medsökande eller överlåtas på annan, t.ex. barn.
Både den sökande och medsökande förlorar sina kö poäng när man tecknat nytt
hyreskontrakt. För att kunna ställa sig i kö måste den sökande fyllt 18 år.

Erbjudanden skickas ut till minst tre intressenter samtidigt, av erbjudandet framgår det vilken kö plats kunden har.

Om kunden inte svarar inom angiven tid i erbjudandet, går ägenheten vidare till nästa sökande i kön.

Om kunden svarat nej till 5 st. erbjudanden där kunden haft flest kö poäng nollställs kö poängen.

Hyresavtal ska upprättas inom 5 dagar efter att svarstiden gått ut annars går lägenheten till nästa i kön.

Ovan regler för kö gäller även vid nyproduktion