Kumla bostäder

När du ska flytta

Vad du behöver veta när du ska flytta ur din lägenhet

Läs det här så är du beredd när du ska flytta ur din lägenhet

 • Boka tid till förbesiktning, två-tre veckor efter din uppsägning.
 • Lämna in din nya adress till oss så slutfakturorna på din vattenförbrukning skickas till rätt adress.
 • Du ska även beställa tid till slutbesiktning i god tid före avflyttning.
 • Vid besiktningen ska lägenheten och tillhörande utrymmen vara tömda och välstädade.
 • Du måste vara närvarande vid besiktningen för att underteckna besiktningsprotokollet.
 • Efter besiktningen (senast kl 12.00 första vardagen i månaden) ska samtliga utkvitterade nycklar, en bokningstagg för tvättstugan återlämnas i vår kundtjänst eller till besiktningsmannen.
 • För att få tillstånd att köra bil i bostadsområdet vid avflyttningen kontakta Kundtjänst.
 • För skador (ej normalt slitage) och utrustning som saknas i lägenheten enligt besiktningsprotokollet, kommer vi att debitera våra kostnader för reparation och inköp av ny utrustning.
 • Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du har tagit bort från lägenheten ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, som till exempel bruksanvisningar och eventuell informationspärm ska lämnas kvar i lägenheten.
 • Om inte alla utkvitterade nycklar återlämnas, debiterar vi byte av låscylinder enligt aktuell prislista. Samma sak gäller om tvättstugenyckel, bokningscylinder och tvättkort inte återlämnas.
 • När du flyttar ska du även flytta ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang.
 • Lämna bostaden i tid. Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen §7, som säger:
  " När hyrestiden har löpt ut skall man som avflyttande hyresgäst, senast kl 12.00 dagen efter hyrestidens utgång, hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den."

Välkommen att höra av dig

Hör gärna av dig om du har frågor inför avflyttningen. Ring vår Kundtjänst, 019-58 88 00, eller besök oss under våra öppettider.