Välj en sida

Hyresgästenkäten 2019

Det hjälper oss bli en ännu bättre hyresvärd!

2020:

Under året som gått har vi arbetat vidare med de åtgärder som fram i undersökningen under föregående år. Vi har framförallt fortsatt vårt trygghetsskapande arbete och där ni som hyresgäster märker störst skillnad i form av säkerhetsdörrar som installeras. Gamla slitna dörrar med brevinkast ersätts med nya, tjocka, ljudisolerade och säkrare dörrar. Nu senast var det låghusen i Kvarnparken och lägenheterna ute i Hällabrottet som fick sina dörrar utbytta.

Källarna i Kvarnparken har också fått sig en rejäl upprustning och vi har även låst dem nattetid, allt för att slippa ha obehöriga där nere.

En annan trygghetsskapande åtgärd men som är lite mer långsiktig är vårt samarbete med kommunen. Där finns numera ett nätverk, Samverkan för trygghet. Kommunen, polisen och de större fastighetsägarna ingår i nätverket som träffas varannan vecka och rapporterar till varandra vad som skett i olika områden i Kumla. Ett kartläggande arbete för att långsiktigt kunna stävja brottsligheten i Kumla.

Under vintern och våren har vi genomfört en rad trygghetsvandringar där vi bjudit in hyresgäster att delta. På så sätt kan man vara med och påverka vad som ska göras i sitt eget område.

December 2019:

 

Hösten har gått i en rasande fart och så har även åtgärdspunkterna från hyresgästenkäten bockats av! Vissa punkter gick att åtgärda ganska så omgående medan andra kräver mer arbete och planering kring. Några åtgärder på önskelistan har vi också valt att avbryta, då det varit för kostsamma eller helt enkelt inte genomförbara i nuläget.

Under hösten har vi arbetat med följande åtgärder:

 

 • Vi har infört digital hantering för uthyrning av våra parkeringsplatser
 • Önskemål om fler parkeringsplatser har inkommit och vi har lyckats skapa ytterligare ett par platser i Prästgårdsskogen och på Korstagatan
 • Nya sittbänkar har ställts ut i flera områden där önskemål kommit in
 • Vi har infört tätare kontroller i miljörum där ordningen är dålig
 • Vi har fräschat upp kring lekplatsen vid Bragevägen/Sleipnergatan samt bytt bänkar
 • Ytterligare en tvättmaskin installerad på Von Rosensteins väg 5 samt förbättrad belysning
 • Ljuskällor på Von Rosensteins väg 3 är utbytta
 • Cykelpump installerad i Klockarbacken
 • Ny rutin är utformad kring störningar och numera finns en särskild e-postadress dit man vänder sig om man upplever att störningar förekommer
 • En av åtgärderna så att vi blir mer synliga i våra områden är enkla grillkvällar som vi började anordna under sommaren. Dessa kommer att fortsätta under 2020.
 • Ett antal skyltar har satts upp om rastning av hundar och sänk farten där barn leker
 • Förbättrad källarbelysning på Franzéns väg 5
 • Speglar uppsatta vid garagelängorna på Klockarbacken 20–30 för ökad trafiksäkerhet
 • Målning av trapphus på Kvarngatan 24–30
 • Farthinder vid Kvarngatan 24–30 har installerats
 • Bänkar och bord har ställts ut vid Skogstorpsgatan
 • Vi inför rutin för att alltid uppdatera kundinformationen när hyresgäster hör av sig till oss, allt för att ha ett så aktuellt register som möjligt.
 • Vi har installerat insynsskydd i tvättstugan på Willéngatan för ökad trygghet
 • Miljödag med fokus på sopsortering har genomförts i Kvarnparken. Ett hundratal hyresgäster deltog

 

Detta var ett axplock av de åtgärder som vi genomfört hittills. Vi arbetar ständigt med förbättringar och vi återkommer under våren men ännu fler åtgärder!

 

Juli 2019:

Nu har vi sammanställt alla svaren från hyresgästundersökningen och vilket engagemang av er hyresgäster! Så många bra svar och sammanlagt över 120 sidor med fritextsvar, wow! Man kan konstatera att våra hyresgäster är måna om sitt boende och mer än gärna hjälper till med tips och idéer vilket är mycket uppskattande.

Svarsprocenten från årets undersökning landade på 64,1 %, en ökning med 7 %-enheter från förra gången. Företaget som genomförde undersökningen åt oss var mäkta imponerade över vårt lyft gällande serviceindex och de gjorde till och men artikel där vår kundtjänstchef Liselott deltog. Läs hela artikeln här

Sammantaget kan konstateras att vi förbättrat oss på i stort sett alla områden. Allra mest har förändringen skett under avsnittet ”Ta kunden på allvar” och då främst våra telefontider som ökade 10 %-enheter, från 84 %
till 94,3%. Vi har sedan förra mätningen ökat telefontiderna från 13,5 timmar till 37 timmar per vecka. Även trygghetsfrågorna har gått framåt mycket, främst i de fastigheter där vi installerat säkerhetsdörrar.
De områden som backat något är bland annat utemiljön och temperaturen i lägenheten. Många av kollegorna i branschen upplever samma bakåtgång och detta beror troligtvis på den varma sommaren föregående år.

Personalen har arbetat tillsammans och tagit fram sammanlagt 134 förslag på åtgärdspunkter utifrån de svaren som inkommit i undersökningen. Under sommaren pågår arbetet med att ta ut de punkter som går att genomföra först och vilka som kräver lite mer planering.

April 2019:

Under februari-mars skickade vi ut en hyresgästundersökning till alla våra hyresgäster. Undersökningen är nu sammanställd och vi håller som bäst på att analysera alla svaren. Tusen tack till alla som tagit sig tid att svara och kommit med åsikter och förbättringsförslag, ovärderligt för oss!

Det totala betyget från enkäten ligger högt, det är vi stolta och glada över. Vi återkommer med mer information så fort vi sammanställt svaren!