fbpx
Välj en sida

Höga betyg i undersökningen!

Den senaste kundundersökningen visar att Kumla Bostäder får bättre resultat jämfört med 2019 på alla mätta delområden

Det är förstås mycket glädjande! För det betyder att det arbete och de åtgärder som vi jobbat med de senaste åren har gett resultat och uppskattas av hyresgästerna!

Vartannat år genomför Kumla Bostäder, liksom många andra allmännyttiga bostadsbolag, en kundundersökning i regi av AktivBo. Nöjda kunder är givetvis ett bra kvitto på hur bolaget sköts, men minst lika viktigt är att undersökningen ger tydliga signaler om vad som kan göras ännu bättre. I årets undersökning fick vi en svarsfrekvens på 62 procent, det är fem procentenheter högre än riksgenomsnittet. Ett stort tack till alla er som svarat!

Kundundersökningen mäter nöjdheten med en rad olika frågor inom tre huvudområden: service, produkt och profil. Och från en redan hög nivå vid den senaste mätningen 2019, lyckades Kumla Bostäder höja betyget inom alla tre delområden.

Serviceindex

Ökade med 1,4 procentenheter till 87,2 procent, jämfört med branschgenomsnittet som ligger på 81,7 procent. Ökningen förklaras huvudsakligen av skötseln av och ordningen i miljörummen uppskattas av hyresgästerna. Det är ett område som vi verkligen har satsat på, därför är det extra kul att det gillas av våra hyresgäster.

På minussidan kommer den upplevda tryggheten i och omkring bostaden. Det sjönk med fem procentenheter jämfört med 2019. Det är ett problem som vi tar på största allvar, men det kan inte lösas av oss ensamt. Vi har inlett ett samarbete med kommunen och polisen, ett rapporteringssystem av både små och stora händelser som kan skapa oro i bostadsområdena. Det hoppas vi ska ge resultat. Vi har även satsat på att installera nya säkerhetsdörrar till lägenheterna. Hittills har vi satt in 543 säkerhetsdörrar sedan 2019. Även det syns i enkäten, där rädslan för inbrott minskat med fem procentenheter.

Produktindex

Ökade med 0,4 procentenheter till 80,8 procent, jämfört med branschsnittet på 77,5 procent. Kumla Bostäder får plus för skötsel och åtgärder i utemiljön. Pandemin har minskat möjligheterna till underhåll och att åtgärda mindre fel, det drar ner betyget lite.

Profilindex

Ökade med 0,9 procentenheter till 89,6 procent, jämfört med branschsnittet på 82,1 procent. På frågan ”skulle du rekommendera en vän att flytta till Kumla Bostäder?” svarade 95,4 procent ja. Vi sträcker på oss och blir extra stolta över det resultatet. Så roligt att så många trivs över lag!

Arbetet är påbörjat

Vi har under en personaldag arbetat med resultatet och kommer nu att bearbeta de förslag på åtgärder som kommit fram. Ni hyresgäster är kloka personer som har många bra åsikter och nu är det upp till oss att förvalta dessa och göra verklighet av era önskemål! Allt kanske inte är genomförbart men förhoppningsvis ska vissa saker förbättras och utvecklas.