Kumla bostäder

Om Kumla Bostäder

Bolagets samtliga aktier ägs av Kumla kommun.

Kumla Bostäder har som inriktning att förvärva, förvalta, bygga, och försälja fastigheter i Kumla kommun.

2018


Antal anställda:

38

Antal lägenheter:

2 173

Bostadsyta:

148 763 kvm

Antal lokaler:

136

Lokalyta:

13 076 kvm

Uthyrningsgrad:

99,9%

Nettoomsättning:

191 704 tkr

Årets resultat:

9 894 tkr

Soliditet:

10,0 %

Organisationsnummer:

556477-1359