Kumla bostäder

Affärsidé

Hela vägen hem

  • Kumla Bostäder är, och ska vara, den ledande fastighetsförvaltaren inom Kumla kommun

  • Våra bostadsområden, hus och lägenheter ska vara väl skötta, och präglas av god inre och yttre miljö.

  • Våra medarbetare ska ge personlig service och vara måna om att alltid visa respekt och omtanke.

  • Våra hyresgäster ska känna sig nöjda med oss och med sitt boende. De ska känna sig trygga och förvissade om att de får det bästa möjliga boendet för den hyra de betalar.

  • Kumla Bostäder ska ha fortsatt god ekonomi så att vi både kan erbjuda de boende prisvärd hyresnivå och avkastning till våra ägare.

Vi har alltid hyresgästernas bästa för ögonen och är med dig - Hela vägen hem.