Kumla bostäder

Årsredovisning 2015

Ännu ett bra år för Kumla Bostäder

"Jag leder ett företag där energinivån kontinuerligt måste vara hög. Och jag måste säga, att Kumla Bostäder är fit for fight, redo att anta de utmaningar vi ställs inför. Det har vi bevisat ännu en gång under 2015."


2015 års årsredovisning är nu klar och presenterades på kommunfullmäktige i måndags.

Du kan läsa den här i sin helhet.

Årsredovisning 2015öppnas i nytt fönster

Under många år är det vi som burit kommunens bostadsförsörjning på våra axlar. Det kräver styrka på många sätt. Finansiellt och organisatoriskt, givetvis, Men också när det gäller att planera framåt för att ligga rätt i processer, att rekrytera rätt medarbetare och vara införstådd med den utveckling som sker i kommunen. Vi har den mångsidiga styrka som krävs. Vi är stabila och har fantastiska medarbetare med rätt kompetens. Och vi tar gärna det stora ansvar som vi förväntas göra som kommunens största bostadsbolag.

Trevlig läsning

Med Vänlig Hälsning

Thomas Hjelmqvist
Vd, Kumla Bostäder