Kumla bostäder

Bevattningsförbud, uppdatering

Samarbete med kommunen

Då det nu är bevattningsförbud i kommunen kommer vi att ta vårt bevattningsvatten från Kumla Sjöpark samt renat avloppsvatten från reningsverket. Vår bevattningsvagn som rullar i bostadområdena är alltså inte påfylld med dricksvatten.