Kumla bostäder

Försenad hyresavi

Din hyresavi kan vara något försenad!

Vi har haft problem med utskicket av hyresavier den här månaden. Därför kan din avi vara någon dag försenad och vi hoppas att detta inte vållar något problem för er. Avierna har nu skickats iväg men i jultider kan posten dessutom ta lite extra lång tid. Vi beklagar det inträffade!