Kumla bostäder

Första numret av Bobladet ute nu

Bobladet kommer till din låda

Nu kommer årets första Boblad! Tidningen kommer att delas ut under den kommande och nästkomande helgen. Trevlig läsning!

Du kan redan nu läsa den digitalt häröppnas i nytt fönster