Kumla bostäder

Franzéns väg 6-8: målning av trapphus

Underrubrik

Vi kommer att måla om trapphusen i era fastigheter.
Arbetet kommer att utföras av Sandå Måleri under perioden 19/12 – 13/1.
Vi kommer även att byta belysningen i trapphuset. Detta arbete kommer att utföras under januari 2017.