Kumla bostäder

Hämtning av grovsopor under 2016

Bli av med ditt skräp på ett smidigt sätt

Precis som tidigare år erbjuder vi våra hyresgäster hämtning av grovsopor.


Sista torsdagen varje månad har du möjlighet att lämna grovsopor. Kravet är att du som hyresgäst först ringer och informerar oss om att du vill ha hämtat, ring - 019-58 88 25.

Under 2016 kommer grovsophämtningen att ske följande dagar: 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, 30/6, 28/7, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 och 29/12.

Tänk på att vi alla är med och delar ansvaret för hur det ser ut i och runt våra miljörum. Vi får ökade kostnader om miljörummen inte sköts. Det påverkar i slutänden din hyra.
Vi tar ut en städavgift på 500 kr för felaktigt placerat avfall.

Tack för att du källsorterar!

Som hyresgäst hos oss kan du även utnyttja Kumla Kommuns grovsophämtning två gånger/år (vår och höst). Du får meddelande med post om aktuella dagar några veckor före hämtningen.