Kumla bostäder

Hyresgäster i Prästgårdsskogen

Har du frågor, tankar eller synpunkter? Behöver du stöd eller har tips?

Utifrån de händelser som varit önskar vi att ni ska känna er trygga och har därför, med hjälp av Avarn Security, satt in extra bevakning i området tills vidare.

Vi har även tät kontakt och ett gott samarbete med Kumla kommun, räddningstjänst och polis i området.

Frågor, tankar, synpunkter!

Har du frågor, tankar eller funderingar, kontakta oss på telefon 019-58 88 00:

Telefontider sommaren 2016

Måndag-fredag 07.30-10.00

Övriga tider, kontakta vår jour (SOS Alarm) på telefon 019-12 03 25.

Stöd!

Har du behov av stödsamtal, kontakta Kumla kommuns POSOM-grupp.
Vi finns tillgängliga till och med måndagen den 18 juli på telefon 070-552 83 52.

Du kan också kontakta sjukvårdsupplysningen på telefon 1177 eller www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få stöd.

Tips!

Har du tips om dessa händelser, kontakta polisen på telefon 114 14.

Vid akuta ärenden ring 112.