Kumla bostäder

Hyror klara för 2015

Överenskommelsen innebär en höjning
på 0,9 procent

Kumla Bostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ny hyresnivå för 2015.

Hyreshöjningen på 0,9 procent gäller från och med den 1 januari, 2015.
Garage och parkeringar höjs också med 0,9 procent samt lokaler med förhandlingsklausul.
Övriga lokaler enligt villkoren i avtalen.

- Vi är nöjda med överenskommelsen, säger Thomas Hjelmqvist, vd på Kumla Bostäder. Den låga räntenivån och kostnadsutvecklingen gör att vi kan ha lägre höjning än normalt.