Kumla bostäder

Information om vår nyproduktion Kv Urmakaren (Kyrkogatan/Götgatan) och Kv Hovslagaren (Götgatan/Tallbogatan)

Stort intresse för vår nyproduktion

Stort intresse för vår nyproduktion.

Vi får många frågor om de nyproducerade lägenheterna i kv Urmakaren (Kyrkogatan/Götgatan) som håller på att ta form! Lägenheterna blir klara för inflyttning till den 1 juli 2016 och vi kommer under november/december månad komma ut med mer detaljerad information om lägenheterna, hyresnivåer samt möjlighet att söka lägenheterna.

Vi fördelar lägenheterna enligt vår uthyrningspolicy där flest antal kö-poäng samt sedvanliga kriterier gäller.

Gällande nyproduktionen i Kv Hovslagaren (Götgatan/Tallbogatan) är inflyttningen planerad till februari 2017. Där dröjer det innan vi har detaljerad information i form av tryckt material. Hyresnivåerna kommer däremot vara klara samtidigt som Kv Urmakaren.

Lägenheterna i Kv Hovslagaren kommer att finnas tillgängliga att söka samtidigt som Kv Urmakaren.