Kumla bostäder

Insamling av värmeljuskoppar

Samarbete med Kumla kommun

Till våra hyresgäster i Fiskalen, Kvarngården, Urmakaren och Hovslagaren: Återvinn era värmeljuskoppar!

ÅTERVINNING AV UTBRUNNA VÄRMELJUS

Syfte och mål:

Återvunna värmeljus samlas in från företag och restauranger i Kumla kommun. Att rengöra, sortera och minimera storlek på de utbrunna värmeljusen ger många arbetsmoment som arbetstagarna kan utföra utifrån sin egen förmåga och utifrån sin funktionsnedsättning.

Arbetsuppgifterna främjar även arbetstagarnas inkludering i samhället då de utbrunna värmeljusen ska hämtas in från företagen/restaurangerna. De utbrunna värmeljusen levereras sedan till Stena Recycling i Örebro där de återvinns på ett miljövänligt sätt.

Resurscenters arbetstagare och personal hämtar de utbrunna värmeljusen enligt överenskommelse.

 Detta är ett samarbete mellan Kumla Bostäder och Kumla kommun.

 

From vecka 34 kommer det att finnas kärl i Er Miljörum där ni kan lämna Era utbrunna värmeljus.

 

Vid frågor vänligen kontakta Maria Hven, Kumla Kommun, LSS-omsorgen på telefonnummer 019-588669.