Kumla bostäder

Kumla Bostäder AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ

För miljöns skull

Ett gemensamt upprop inom allmännyttan där miljön sätts i första rummet!

Kumla Bostäder AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

110 bostadsföretag med över 400 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även Kumla Bostäder AB med i Klimatinitiativet.

– Det här gör vi för att minska utsläppen av växthusgaser då världen står inför en stor klimatutmaning. Vi vill bidra med vår del i denna utmaning, säger Stefan Ericson Förvaltningschef vid Kumla Bostäder AB.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ härlänk till annan webbplats.