Kumla bostäder

Kv Jägaren såld till ByggTemafastigheter

Affären gick igenom den 1 oktober

Som tidigare informerats om har ByggTemafastigheter i Örebro AB förvärvat kvarteret Jägaren med tillträde den 1 oktober i år.

Kv Jägaren är nu såld till ByggTemafastigheter och här nedan följer information från de nya ägarna som rör praktisk hantering av bland annat hyresavisering och felanmälan.

Inför övertagandet pågår många aktiviteter både hos oss och Kumla Bostäder för att få allt att fungera så bra och smidigt som möjligt.

Hyresavisering och autogiro För er som tidigare haft autogiro med Kumla Bostäder och önskar detta även i fortsättningen behöver göra en ändring av autogirot.

För Er som tidigare haft e-faktura kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda denna tjänst i nu läget, utan alternativet i dagsläget är autogiro. Om Ni önskar detta fyller Ni i bifogad blankett och lämnar den till Kumla Bostäder.

Vad händer fr.o.m. 1:a oktober ? Kumla Bostäder kommer att fortsättningsvis under en övergångsperiod (1 okt – 31 mars) att hjälpa till med förvaltningen av kvarteret. Detta innebär för er som hyresgäster att felanmälan, hyresfrågor, uppsägningar o.s.v. fortfarande hanteras av Kumla Bostäder, och ni kan använda samma kontaktuppgifter som tidigare.
Hyresavierna kommer att få en annan logotype och hyresbetalningen ska göras till ett nytt bankgironummer.

I frågor som rör utvecklingen av kvarteret, de kommande byggnationerna och information om möjligheter att hyra en lägenhet i de nya husen är alla välkomna att höra av sig till någon av oss på ByggTemafastigheter.

Lars-Erik Gustavsson, telefon: 073-640 51 75 e-post: lars-erik.gustavsson@byggtemagruppen.se
Glenn Johansson, telefon: 070-335 30 72 e-post: glenn.johansson@byggtemagruppen.se