Kumla bostäder

Låsbyte Kvarngatan 32-38 och Villagatan 19-25

Nytt låssystem på gång

Vi kommer att byta låssystem på Kvarngatan 32-38 och Villagatan 19-25.

LÅSBYTE

Vi kommer att byta låssystem i er fastighet.

Arbetet kommer att utföras av Certegeo AB under perioden 14 – 16 mars 2018.

Ni måste därför kvittera ut nya lägenhetsnycklar senast tisdagen den 13 mars 2018 på vårt kontor på Spannmålsgatan 4. Glöm inte att ta med legitimation.

VIKTIGT – Vi kan enbart lämna ut nycklarna till kontraktsinne­havaren. Om ni vill att någon annan ska kvittera ut era nycklar måste kontraktsinnehavaren kontakta oss.

De gamla nycklarna lämnas in efter låsbytet.

Finns ingen hemma i lägenheten, kommer huvudnyckel att användas för tillträde. Har du något att invända mot detta, ring Kumla Bostäder AB, telefon 019-58 88 00 senast den 14 mars 2018 klockan 08.00.

OBS! Ta med dig både gamla och nya lägenhetsnycklar om du går ut under dessa dagar. Lås inte med eventuellt sjutillhållarlås.

Med vänliga hälsningar

KUMLA BOSTÄDER AB

Stefan Ericson
Förvaltningschef