Kumla bostäder

Legitimation vid besiktning

Ny rutin

Information till dig som ska flytta: Vi kräver nu legitimation vid lägenhetsbesiktning.

För att säkerställa att det är lägenhetsinnehavaren som godkänner slutbesiktningen av lägenheten vid avflytt kommer vi nu att begära legitimation av den som är med vid besiktningen. Kan man som lägenhetsinnehavare inte delta måste man skriva en fullmakt för den personen som närvarar.

Samma regel gäller om du som inflyttad hyresgäst närvara vid slutbesiktningen.