Kumla bostäder

Nu finns individuell vattenmätning
i nästa alla våra lägenheter

- nu kan du påverka dina kostnader

Tack vare individuell vattenmätning kan du påverka dina kostnader. Kostnaden för din lägenhet är numera uppdelad i två delar; en för hyra, en för vatten. Förbrukningen och kostnaden redovisas på din hyresavi.
Du kan påverka dina vattenkostnader genom att minska på förbrukningen.