Kumla bostäder

Ny app som skonar miljön

Lär dig mer om att källsortera

Sortera rätt med mobilen. Nu blir det ännu lättare att sortera rätt. SITA har tagit fram en app som  du enkelt kan ladda ned i mobilen. http://www.sita.se/sv-SE/Guider--Hjalp/Var-app-Kallsortera/länk till annan webbplats