Kumla bostäder

Nytt bokningssystem tvättstuga

von Rosensteinsväg 11

Vi inför ett nytt digitalt bokninssystem för er tvättstuga. Kvittering av bokningsbricka/tagg sker i tvättstugan den 11 december mellan kl 16-18. I samband med detta återlämnas era gamla bokningscylinder samt tillhörande nycklar.