Kumla bostäder

Pressmeddelande: Kumla Bostäder säljer Kv Jägaren

Överenskommelse med Byggtemagruppen

Vi har nått en överenskommelse med Byggtemagruppen som kommer att köpa Kv Jägaren under förutsättning att Kumla kommun kommunfullmäktige ger sitt gokännande i juni.

Örebroföretag förvärvar helt bostadskvarter i centrala Kumla

ByggTemagruppen, Örebro, förvärvar kvarteret Jägaren i centrala Kumla av det kommunala bostadsbolaget Kumla Bostäder AB.

Affären är, menar Kumla Bostäders styrelseordförande Andreas Brorsson (S), av strategisk betydelse för Kumla. Äntligen får vi in en aktör som uttalat att de vill bygga nya lägenheter, företrädesvis i hyresrätt, i centrala Kumla. De vill starta byggandet så snart en ny detaljplan för området är fastställd.

Vi har fler bra regionala fastighetsägare i Kumla som gärna är ägare till hyresfastigheter i Kumla, säger Brorsson men det är få som vill starta nybyggnadsprojekt i Kumla av lägenheter och samtidigt bli långsiktiga förvaltare. ByggTemagruppen visar med sitt förvärv idag ett trendbrott säger Brorsson och hoppas samtidigt att fler fastighetsägare i Kumla ska våga bygga nytt. Det finns ett stort behov av lägenheter i Kumla avslutar Brorsson.

Kvarteret Jägaren i centrala Kumla, vilket är beläget mellan Köpmangatan, Spannmålsgatan, Magasinsgatan samt Kyrkogatan, är idag bebyggt med hyreslägenheter men som Kumla Bostäder AB sedan flera år tillbaka ställt på listan över fastigheter som behöver rivas och ersättas med nybyggda och ändamålsenliga lägenheter. Antingen skulle vi ha svarat för hela denna investering själva och då är det självklart bra om vi kan få draghjälp i Kumla säger bolagets Vd Anne-Lie Carlos Jeansson på frågan om varför Kumla Bostäder säljer ut delar av sitt bestånd. Merparten av kvarteret ska rivas och ersättas med ca 175 – 200 nya lägenheter. Endast tre byggnader beräknas bli kvar i kvarteret då de är i gott skick och har en samstämmighet med Prästgårdskogens bebyggelse intill både i tidsanda, storlek och kvalitet. Byggnaderna övertas dock av ByggTemagruppens företag då de utgör en del i ett sammanhållet kvarter säger Anne-Lie Carlos Jeansson. Prislappen hamnar strax över 37 miljoner kronor men då ska också ByggTemagruppen svara för alla rivningar i kvarteret säger Anne-Lie Carlos Jeansson. Samtidigt ska vi självfallet försöka hantera de hyresgäster som finns kvar på bästa sätt. De flesta kontrakt som finns i kvarteret idag är s k rivningskontrakt i avvaktan på en nybyggnation. I avtalet är det utsatt en tidplan över åtta år så med omflyttningar kommer det nog gå att hantera på ett smidigt sätt.

Från ByggTemagruppens sida så är det företaget Hamraj Fastighets AB som blir köpare och som kommer att förvalta de fastigheter som byggs om man inte finner andra köpare eller partners under arbetets gång. Det säger styrelsens ordförande Per Cardesjö som samtidigt aviserar att i det första projektet om ca 50 lägenheter kommer stiftelsen Hem för Gamla med säte i Örebro att stå som slutlig ägare.

Stiftelsen Hem för Gamlas ordförande Svante Gyrulf säger att man sedan en tid letat efter en möjlighet att uppföra en hyresfastighet med ca 50 lägenheter d v s en fastighet i formen av ett seniorboende med lite extra kvalitet. Att det blev Kumla är ingen direkt överraskning säger Gyrulf. Vi har fyra motsvarande fastigheter i centrala Örebro och vill på det här sättet bredda oss och finna en lokalisering som är långsiktigt stabil och samtidigt kan utgöra ett alternativ till det centrala Örebro.

Än är dock inte affären helt klar. Det kvarstår kommunfullmäktiges behandling av ärendet då en försäljning av fastigheter ur det kommunala bostadsbolaget Kumla Bostäders bestånd räknas som en strategisk fråga och ska därför ha fullmäktiges särskilda godkännande.

I bästa fall kan vi ha ett första spadtag runt årsskiftet säger en nöjd Per Cardesjö från ByggTemagruppen.

Kontaktpersoner för ByggTemagruppen: Styrelseordförande Per Cardesjö 070-331 46 65 samt Vd Per Wallstedt 073-431 41 06

Kontaktpersoner för Kumla Bostäder AB: Styrelseordförande Andreas Brorsson, 070-519 90 50 samt Vd Anne-Lie Carlos Jeansson, 070-296 38 44

Kontaktperson Stiftelsen Hem för Gamla: Styrelseordförande Svante Gyrulf, 070-574 96 36