Kumla bostäder

Sms vid felanmälan

Vi skickar sms

Vi har nu infört sms-tjänst när du gör en felanmälan

Oavsett om du ringer in eller felanmäler något via hemsidan (Mina Sidor) får du nu ett sms av oss att vi mottagit din felanmälan. Vi skickar även ett sms när felet är åtgärdat och vi avslutar ärendet.

Vi hoppas att detta kommer att underlätta för dig som hyresgäst nu när du kan följa ditt ärende från början till slut!