Kumla bostäder

Till dig med uteplats

Information till dig med uteplats

Det är viktigt att du håller efter din uteplats och vi har en ny rutin kring detta.

Ny rutin angående skötseln av er uteplats

Som hyresgäst har ni ansvaret för skötseln av er uteplats. Detta innebär t.ex gräsklippning, rensning av ogräs m.m. Högsta tillåtna längd på gräsmattan är 8 cm.
Om du som hyresgäst inte sköter detta så kommer vi utan föregående avisering och på er bekostnad utföra det åt er.


Med vänlig hälsning

Kumla Bostäder AB