Kumla bostäder

Till hyresgästerna i Prästgårdsskogen: ny tid för låsning av entréportar

Vi förbättrar säkerheten

Till samtliga hyresgäster i Prästgårdsskogen:
För att öka säkerheten i fastigheterna kommer vi att ändra tiden för när entréporten låses. Från och med den 1 november kommer porten att låsas klockan 19.00.