Kumla bostäder

Vårfint på våra gator

Nu börjar vi ta upp sand

Våren står för dörren och vi börjar nu ta upp sand och grus från våra gator.


Med början den här veckan kommer våra fastighetsskötare nu påbörja arbetet med att ta upp sand och grus från gatorna. Arbetet förväntas pågå under cirka 3 veckor men kan bli försenat beroende på väderleken.