Kumla bostäder

Vattenpriset höjs

Nytt pris för vårt vatten

Från och med den 1 januari 2019 höjs vattenpriset.


Kumla Bostäder har sedan flera år tillbaka individuell vattenmätning i nästan alla lägenheter. Nu har priset för vattnet ökat något och kostar nu 93,03/m³ (priset under 2017 och 2018 var 90,04/m³).

Det nya priset gäller från och med 1 januari 2019 och kommer att synas på din hyresavi för mars månad.