Kumla bostäder

Vattenpriset höjs

Nytt pris för vårt vatten

Från och med den 1 janauri 2016 höjs vattenpriset.


Kumla Bostäder har under de senaste åren infört individuell vattenmätning i varje lägenhet. Nu har priset för vattnet ökat något och kostar nu 89,66/m³ (priset under 2015 var 89,59/m³), en marginell ökning med andra ord.

Det nya priset gäller från och med 1 januari 2016 och kommer att synas på din hyresavi för mars månad.